A Millenniumi Fejlesztési Célok és önkormányzatok

A Millenniumi Fejlesztési Célok a világ nagy fejlesztési problémáira keresik a választ. Szomorú, de a kitűzött határidőre várhatóan csupán néhány ország teljesíti a dokumentumban megfogalmazott célkitűzéseket, és a legtöbb állam meg sem közelíti azokat. Az Millenniumi Fejlesztési Célok sikertelenségének oka a helyi, nemzeti és regionális szereplők valós együttműködésének hiánya. A lakosság jelentős része mellett a civil szervezetek és önkormányzatok is csak nagyon nehezen találják meg a helyüket a fejlesztési célok elérésében.
Az államok többnyire rosszul reagálnak a legszegényebb réteg szükségleteire, problémáira. A helyi önkormányzatok sokszor nem képesek a jogaikat érvényre juttatni és a kötelességeiket teljesíteni. Az Millenniumi Fejlesztési Célok helyi megvalósítása megoldhatná a lokális szinten felmerülő kérdéseket, megadva a lehetőséget a helyi eredmények figyelembevételére a nemzeti célkitűzésekben.  
Ezért minden helyi, országos és globális szereplőnek együtt kell működnie a Millenniumi Fejlesztési Célok eléréséért.   A Milleniumi Fejlesztési Célok (MDGk)

A Millenniumi Fejlesztési Célokat az Egyesült Nemzetek Millenniumi Nyilatkozatának 8 fejezetéből alakították ki, amelyet 2000-ben 191 ENSZ tagállam írt alá, amelyben elkötelezték magukat, hogy 2015-ig elérik a célokat és küzdenek a szegénység, éhezés, betegségek, írástudatlanság, környezetrombolás, illetve a nők diszkriminálása ellen.
Az ENSZ tagállamok elkötelezték magukat, hogy


MDG1: Véget vetnek a súlyos szegénységnek és éhínségnek

1990 és 2015 között a napi egy dollárból élők arányát felére csökkentik. Elérik a teljes és produktív foglalkoztatottságot illetve lehetővé teszik a tisztességes munkát mindenki számára, beleértve a nőket és a fiatalokat egyaránt. Az éhínségtől szenvedők arányát felére csökkentik.

 

MDG2: Megvalósítják a mindenkire kiterjedő alapfokú oktatást

Biztosítják, hogy a világon minden gyermek (fiú és lány egyaránt) befejezze az alapfokú oktatást 2015-ig.

MDG3: Előmozdítják a nemek közti egyenlőséget és segítik a nők felemelkedését
Kiküszöbölik a nemek közötti beiskolázási különbségeket az alap- és középfokú oktatásban lehetőleg 2005-ig, valamennyi szinten pedig 2015-ig.

MDG4: Csökkentik a gyermekhalandóságot

1990 és 2015 között kétharmadával csökkentik az öt év alatti gyermekhalandóság arányát.

MDG5: Javítják az anyai egészségügyet

1990 és 2015 között háromnegyedével csökkentik a gyermekágyi halandóság arányát.

MDG6: Küzdenek a HIV/AIDS, a malária és más betegségek ellen

2015-ig megállítják és elkezdik visszafordítani a HIV/AIDS terjedését
2010-ig elérik, hogy minden érintett részt vehessen a HIV/AIDS gyógykezelésben.
2015-ig megállítják és elkezdik visszafordítani a malária és más súlyos betegségek terjedését

MDG7: Biztosítják a környezeti fenntarthatóságot

A fenntartható fejlődés elveit beépítik a nemzeti politikákba és programokba; visszafordítják a környezeti erőforrások csökkenését
2015-ig felére csökkentik azoknak az arányát, akik tartósan nem jutnak egészséges ivóvízhez
2020-ra jelentősen javítják legalább 100millió nyomornegyedben lakó életkörülményeit

MDG8: A fejlesztés érdekében globális partnerséget építenek ki

Továbbfejlesztik a szabályozott, kiszámítható és megkülönböztetés mentes, nyílt kereskedelmi és pénzügyi rendszert. Ez magában foglalja a jó kormányzás, a fejlődés és a szegénység csökkentése irányában való elkötelezettséget úgy nemzeti, mind nemzetközi szinten
Foglalkoznak a legkevésbé fejlett országok sajátos szükségleteivel . Ide tartozik ezen országok exportjára vonatkozó illeték- kvótamentesség; a súlyosan eladósodott szegény országok adóssága mérséklésének a fokozása; a hivatalos kétoldalú adósság elengedése; és bőségesebb hivatalos fejlesztési segítségnyújtás azoknak az országoknak, amelyek elkötelezték magukat a szegénység csökkentése mellett
Foglalkoznak a tengerparttal nem rendelkező és a kis szigetek fejlődő államainak sajátos szükségleteivel
Nemzeti és nemzetközi intézkedéseken keresztül átfogóan foglalkoznak a fejlődő országok adósságproblémáival, hogy az adósságot hosszú távon elviselhetővé tegyék
A fejlődő országokkal együttműködve tisztességes és termékeny munkát teremtenek a fiatalok számára
A gyógyszeripari vállalatokkal együttműködve elérhetővé teszik a megfizethető alapvető gyógyszereket a fejlődő országokban
A magánszektorral együttműködve hozzáférhetővé teszik az új technológiák - különösen az információs és kommunikációs technológiák - előnyeit