Hálózatépítés Európában: Helyi önkormányzatok a milleniumi fejlesztési célok eléréséért
Önkormányzatok és a Millenniumi Fejlesztési Célok

A Millenniumi Fejlesztési Célok a világ nagy fejlesztési problémáira keresik a választ. Szomorú, de a kitűzött határidőre várhatóan csupán néhány ország teljesíti a dokumentumban megfogalmazott célkitűzéseket, és a legtöbb állam meg sem közelíti azokat. Az Millenniumi Fejlesztési Célok sikertelenségének oka a helyi, nemzeti és regionális szereplők valós együttműködésének hiánya. A lakosság jelentős része mellett a civil szervezetek és önkormányzatok is csak nagyon nehezen találják meg a helyüket a fejlesztési célok elérésében.
Az államok többnyire rosszul reagálnak a legszegényebb réteg szükségleteire, problémáira. A helyi önkormányzatok sokszor nem képesek a jogaikat érvényre juttatni és a kötelességeiket teljesíteni. Az Millenniumi Fejlesztési Célok helyi megvalósítása megoldhatná a lokális szinten felmerülő kérdéseket, megadva a lehetőséget a helyi eredmények figyelembevételére a nemzeti célkitűzésekben.