Hálózatépítés Európában – Önkormányzatok a millenniumi Fejlesztési célok Eléréséért A résztvevő partnervárosok – Bonn, Oxford, Potsdam, Nagykanizsa és Villach – tevékenységének áttekintése


Politikai szinten is egyre inkább elismerik az önkormányzatok kulcsfontosságú szerepét az olyan jelentős globális kihívásokra adott megoldások keresésében, mint például a szegénység, az erőforrások szűkössége és az éghajlatváltozás. Az európai bizottság egy nemrégiben készült, az európai parlament, az európai tanács, az európai gazdasági és Szociális bizottság és a régiók bizottságaszámára benyújtott, a kedvezőbb fejlesztési eredményekre irányuló előterjesztésében a helyi önkormányzatok nagyobb felhatalmazásával megvalósuló eredményesebb kormányzás érdekében szállt síkra.Európa számos városa és községe egy ideje aktívan részt vesz a helyi fejlesztési együttműködésben. Az afrikai, ázsiai és latin-amerikai önkormányzatokkal kötött partnerség mellett helyi projekteket támo- gatnak, részt vesznek a fejlesztéspolitikai hálózatok működésében és politikai teendőik sorába illesztik a millenniumi fejlesztési célokat.Ez a kiadvány az eu által finanszírozott, „hálózatépítés európában – önkormányzatok a millenniumi fejlesztési célok (MFC-k) eléréséért“ elnevezésű projekt keretében jött létre. Képet ad arról, hogyan zajlik a tényleges munka és a hálózatszervezés Németországban, Nagy- britanniában, magyarországon és Ausztriában. továbbá arra is rávilágít, hogy mekkora, változtatásokra képes potenciál van még a politikai szféra, a helyi önkormányzatok és a civil társadalom közötti együttműködésben, és javaslatokat tesz a teendőkre. 

 

Kiadó: Climate Alliance of European Cities with Indigenous Rainforest Peoples (Európai Városok Klímaszövetsége az Őslakos Esőerdei Népekkel) 

 

Editorial staff: Silke Lunnebach, Thomas Brose and Maryhen Jiménez

 

Frankfurt am Main 2013

 

Brosúra (pdf, 1,8 MB)